bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Skrzynka Podawcza 2 strona główna 

Skrzynka Podawcza 2

Urzędu Gminy Klembów - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 
urzad@klembow.pl

Stosownie do art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne. W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną bez odpowiedzi.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-02-17 16:19:44 | Data modyfikacji: 2016-12-22 15:50:32.
Data wprowadzenia: 2010-02-17 16:19:44
Data modyfikacji: 2016-12-22 15:50:32
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl