bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > IX strona główna 

IX

SESJA IX
z dnia 30 czerwca 2011 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-06-16 11:46:03.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
IX/55/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Naciśnij aby pobrać
IX/56/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok Naciśnij aby pobrać
IX/57/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
IX/58/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Naciśnij aby pobrać
IX/59/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie Naciśnij aby pobrać
IX/60/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
IX/61/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew Naciśnij aby pobrać
IX/62/2011 w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Ostrówek obręb Lipka Naciśnij aby pobrać
IX/63/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Naciśnij aby pobrać
IX/64/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
IX/65/2011 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:43:52.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
IX Projekt Protokółu z sesji Rady Gminy odbytej 30 czerwca 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 30 czerwca 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty urzędowe do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-07-15 08:42:51 | Data modyfikacji: 2011-08-08 12:33:38.
OŚWIADCZENIA

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3/2011 w sprawie zarzutów zawartych w piśmie Pana [...] do Wojewody Mazowieckiego Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:45:48 | Data modyfikacji: 2011-08-08 12:33:38.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 .  2000 . 
Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:45:48
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl