bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Jednostki organizacyjne strona główna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLEMBOWIE

Kierownik - Agnieszka Gietka - Barańska

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

www.gops.klembow.pl

Tel.: 29 777 92 40

E-mail: gops@klembow.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 8.00 - 15.00

(dzień wewnętrzny)

 

Numery telefonów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

 

     Imię i nazwisko                                  Adres e-mail                                  Nr telefonu 
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze (500+)

   Anna Krawczyk                              a.krawczyk@klembow.pl                           29 753 88 21

   Marta Michalik                             m.michalika@klembow.pl                          29 753 88 21

   Marzena Stryjek                            m.stryjek@klembow.pl                              29 753 88 25

        Karta dużej rodziny

  Ewelina Kurek                                    e.kurek@klembow.pl                             29 753 88 22

 Pracownicy socjalni 

 Hanna Cudna                                 h.cudna@klembow.pl                                 29 753 88 23
    Pracownicy socjalni, Asystent rodziny

Danuta Gudalewicz                       d.gudalewicz@klembow.pl                        29 753 88 24

Ewa Witkowska                              e.witkowska@klembow.pl                         29 753 88 24

Dorota Michniewicz-Stryjek        d.michniewicz@klembow.pl                     29 753 88 24

Kierownik
 Agnieszka Gietka - Barańska            a.gietka@klembow.pl                          29 753 88 26
Księgowość

Małgorzata Borczyńska                 m.borczynska@klembow.pl                     29 753 88 27

Magdalena Wojdyna                        m.wojdyna@klembow.pl                         29 753 88 22

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-24 14:11:29 | Data modyfikacji: 2019-05-17 11:20:01.
SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2 Bilans jednostki budżetowej Naciśnij aby pobrać
3 Informacja dodatkowa Naciśnij aby pobrać
4 Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Klembów za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
5 Rachunek zysków i strat jednostki Naciśnij aby pobrać
6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:38:45 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:40:42.

Zobacz:
 Gminna Biblioteka Publiczna .  Gminny Ośrodek Kultury .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Zakład Gospodarki Komunalnej .  Centrum Usług Wspólnych w Klembowie .  Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie .  Zespół Szkół w Ostrówku .  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie .  Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie .  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu .  Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej . 
Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:38:45
Data modyfikacji: 2019-05-07 15:40:42
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl