bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > XXXI strona główna 

XXXI

SESJA XXXI
z dnia 28 lutego 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-02-21 12:59:31.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXI/212/2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLI/313/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI/213/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI/214/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
1/2013 Opinia w sprawie 3 "skarg" dotyczących procedury planistycznej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-08 14:27:04.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 28 lutego 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 28 lutego 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-18 09:41:15 | Data modyfikacji: 2014-05-07 08:37:58.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 .  2000 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-18 09:41:15
Data modyfikacji: 2014-05-07 08:37:58
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl