bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > XLVII strona główna 

XLVII

SESJA XLVII
z dnia 31 lipca 2014 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-07-24 15:07:42 | Data modyfikacji: 2014-07-24 15:09:01.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLVII.409.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLVII.410.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
XLVII.411.2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadania pn: "-Wodociąg grupowy Klembów. Budowa wodociągu w miejscowości Ostrówek, Lipka, Sitki, Nowy Kraszew, Michałów" Naciśnij aby pobrać
XLVII.412.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu polegającej na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia w miejscowości Tuł, gmina Klembów w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634 Naciśnij aby pobrać
XLVII.413.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVII.414.2014 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
XLVII.415.2014 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVII.416.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVII.417.2014 w sprawie ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy Szkole w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
XLVII.418.2014 w sprawie ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy Szkole w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3.2014 w sprawie ustosunkowania się Rady Gminy do informacji z dnia 27 maja 2014 roku przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt: DF-RI.502.1.2.2014 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-08-14 14:45:49 | Data modyfikacji: 2014-07-24 15:09:01.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLVII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 31 lipca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 31 lipca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-08-14 14:45:58 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:31:59.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 .  2000 . 
Data wprowadzenia: 2014-08-14 14:45:58
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:31:59
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl