bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > VI strona główna 

VI

SESJA VI
z dnia 26 marca 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-03-19 14:20:33 | Data modyfikacji: 2015-04-29 21:40:54.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
VI.35.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
VI.36.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
VI.37.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
VI.38.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
VI.39.2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
VI.40.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Naciśnij aby pobrać
VI.41.2015 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowościach Krusze i Pasek Naciśnij aby pobrać
VI.42.2015 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi Naciśnij aby pobrać
VI.43.2015 w sprawie przyjęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VI.44.2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
VI.45.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
VI.46.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o numerze ew. 358/1 z obrębu 0007, położonej w miejscowości Krzywica z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
VI.47.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o numerach ew. 257/1 i 257/3 z obrębu 0007, położonych w miejscowości Krzywica z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
VI.48.2015 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
VI.49.2015 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-04-03 11:43:23 | Data modyfikacji: 2015-04-07 09:07:44.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 26 marca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 26 marca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:00:22 | Data modyfikacji: 2015-12-29 15:10:30.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 .  2000 . 
Data wprowadzenia: 2015-04-03 12:00:22
Data modyfikacji: 2015-12-29 15:10:30
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl