bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > XXIII strona główna 

XXIII

SESJA XXIII
z dnia 09 luty 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-02-02 15:35:47.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
2 zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie zmiany uchwały XIII.119.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 roku Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Ostrówek i określenia terminu Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-02-02 15:50:47.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXIII.269.2017 w sprawie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIII.270.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXIII.271.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXIII.272.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XXIII.273.2017 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Naciśnij aby pobrać
XXIII.274.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Naciśnij aby pobrać
XXIII.275.2017 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Naciśnij aby pobrać
XXIII.276.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych Naciśnij aby pobrać
XXIII.277.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.278.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.279.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.280.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.281.2017 w sprawie zmiany uchwały XIII.119.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 roku Naciśnij aby pobrać
XXIII.282.2017 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Ostrówek i określenia terminu Naciśnij aby pobrać
XXIII.283.2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXIII.284.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-02-16 20:02:31.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 09 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 09 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-22 15:23:39 | Data modyfikacji: 2017-04-24 15:15:44.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 .  2000 . 
Data wprowadzenia: 2017-03-22 15:23:39
Data modyfikacji: 2017-04-24 15:15:44
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl