bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > XXVIII strona główna 

XXVIII

SESJA XXVIII
z dnia 21 września 2017 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-14 12:07:41.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Klembów przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów w ośmioletnie szkoły podstawowe Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.316.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rasztów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-14 12:14:03.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXVIII.338.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXVIII.339.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Naciśnij aby pobrać
XXVIII.340.2017 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII.341.2017 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Klembów przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Naciśnij aby pobrać
XXVIII.342.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów w ośmioletnie szkoły podstawowe Naciśnij aby pobrać
XXVIII.343.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 Naciśnij aby pobrać
XXVIII.344.2017 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
XXVIII.345.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.316.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. Naciśnij aby pobrać
XXVIII.346.2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rasztów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII.347.2017 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XXVIII.348.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII.349.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII.350.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII.351.2017 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-29 09:01:18.
STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXVIII w sprawie skargi W. S. z dnia 01-08-2017 r. „o nienależyte wykonywanie obowiązków, rażące naruszenie prawa oraz działanie na szkodę gminy” Naciśnij aby po>
w sprawie skargi W. S. z dnia 27-07-2017 r. „o nienależyte wykonywanie obowiązków, rażące naruszenie prawa oraz działanie na szkodę gminy” Naciśnij aby po>
w sprawie skargi W. S. z dnia 27-07-2017 r. „o nienależyte wykonywanie obowiązków, rażące naruszenie prawa oraz działanie na szkodę gminy” Naciśnij aby pobrać
w sprawie skargi W. S. z dnia 27-07-2017 r. „o nienależyte wykonywanie obowiązków, rażące naruszenie prawa oraz działanie na szkodę gminy” Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:46:10.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXVIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 21 września 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 21 września 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:55:54 | Data modyfikacji: 2017-12-12 10:53:52.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 .  2000 . 
Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:55:54
Data modyfikacji: 2017-12-12 10:53:52
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl