> XIV

XIV

SESJA XIV
z dnia 13 listopada 2007 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XIV/77/07 w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/29/07 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XIV/78/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych SA oddział w Serocku Naciśnij aby pobrać
XIV/79/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
XIV/80/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XIV/81/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby pobrać
XIV/82/07 w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XIV/83/07 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie" Naciśnij aby pobrać
XIV/84/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XIV/85/07 w sprawie ustalenia ceny za wywóz nieczystości stałych z mieszkaniowych zasobów komunalnych Naciśnij aby pobrać
XIV/86/07 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XIV/87/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-08-25 15:07:40 | Data modyfikacji: 2011-02-11 21:44:39.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XIV Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 13 listopada 2007 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-11 21:45:30 | Data modyfikacji: 2011-02-11 21:44:39.

Zobacz:
 XVII .  II Nadzwyczajna .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  XI .  X .  IX .  I Nadzwyczajna .  VIII .  VII .  VI .  V . 
Data wprowadzenia: 2011-02-11 21:45:30
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl