Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: ul.Gen.Fr.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
tel./fax.: (029) 777 92 40
e-mail: gops@klembow.pl
www: www.gops.klembow.pl
Skrzynka Podawcza
 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 
Adres: ul. Strażacka 8
05-205 Klembów
tel./fax.: (029) 741-03-50
e-mail: gok@klembow.pl
www: www.gok.klembow.pl

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Adres: ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Parter
tel.: (029) 753-88-35
e-mail: zgk@klembow.pl
www: brak
 

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 
Adres: ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
tel./fax.: (029) 753-88-30
e-mail: oswiata@klembow.pl
www: brak

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-23 14:55:04 | Data modyfikacji: 2017-01-24 08:38:01.

Zobacz:
 Gminna Biblioteka Publiczna .  Gminny Ośrodek Kultury .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Zakład Gospodarki Komunalnej .  Centrum Usług Wspólnych w Klembowie . 
Data wprowadzenia: 2009-11-23 14:55:04
Data modyfikacji: 2017-01-24 08:38:01
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl