> XXX

XXX

Sesja XXX z dnia 29 stycznia

Uchwała Nr XXX/222/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/221/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Nowy Kraszew Gm. Klembów

Uchwała Nr XXX/220/09 w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2009 rok"

Uchwała Nr XXX/219/09 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXX/218/09 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXX/217/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009rok

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-03-25 08:39:43 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:12:35.
 
Protokół nr XXX/2009 z sesji z dnia 29 stycznia 2009 roku

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-03-09 11:22:38 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:20:23.

Zobacz:
 XLI .  XL .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2009-03-09 11:22:38
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:20:23
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl