> XXXI

XXXI

Sesja XXXI z dnia 12 marca

Uchwała Nr XXXI/230/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Klembów z dnia 22.10.2007r.

Uchwała Nr XXXI/229/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Klembów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie podziału Centrum Kultury w Klembowie na dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie i Gminną Bibliotekę Publiczną

Uchwała Nr XXXI/228/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pasek

Uchwała Nr XXXI/227/09 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXXI/226/09 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów

Uchwała Nr XXXI/225/09 w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów

Uchwała Nr XXXI/224/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt.: „Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2

Uchwała Nr XXXI/223/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-03-25 08:53:21 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:19:50.
 
Protokół nr XXXI/2009 z sesji z dnia 12 marca 2009 roku

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-04-02 15:32:04 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:19:45.

Zobacz:
 XLI .  XL .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2009-04-02 15:32:04
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:19:45
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl