> XXXIV

XXXIV

Sesja XXXIV z dnia 21 maja

Uchwała Nr. XXXIV/254/09 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013

Uchwała Nr. XXXIV/253/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Rasztowska gmina Klembów -

Uchwała Nr. XXXIV/252/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze zamiany - działka 36/2 na 195/2, 195/4 i 196/1

Uchwała Nr. XXXIV/251/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze zamiany - działki 36/7 i 41/1 na 188/1, 189/1, 190/2 i 190/4

Uchwała Nr. XXXIV/250/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Dobczyn - działka 670/19

Uchwała Nr. XXXIV/249/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Klembów - działki 197/2 i 197/4

Uchwała Nr. XXXIV/248/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Klembów - działki 198/4 i 198/6

Uchwała Nr. XXXIV/247/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów.

Uchwała Nr. XXXIV/246/09 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Uchwała Nr. XXXIV/245/09 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie.

Uchwała Nr. XXXIV/244/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok

Uchwała Nr. XXXIV/243/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy - Pan Artur Tyczyński

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-05-28 12:56:23 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:18:38.
 
Protokół nr XXXIV/2009 z sesji z dnia 21 maja 2009 roku

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-06-10 16:06:45 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:18:35.

Zobacz:
 XLI .  XL .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2009-06-10 16:06:45
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:18:35
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl