> XXXIX

XXXIX

Sesja XXXIX z dnia 06 listopada

Uchwała Nr XXXIX/300/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów

Uchwała Nr XXXIX/299/09 w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich o nr nr 634, 631 i 636

Uchwała Nr XXXIX/298/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku Powiatowi Wołomińskiemu na realizację przedsięwzięć koniecznych do usprawnienia działań ratowniczo – gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Woło

Uchwała Nr XXXIX/297/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/258/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku Powiatowi Wołomińskiemu na zakup samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczo – gaśn

Uchwała Nr XXXIX/296/09 w sprawie projektu pt. „ Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Uchwała Nr XXXIX/295/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Ostrówek obręb Lipka

Uchwała Nr XXXIX/294/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XXXIX/293/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr XXXIX/292/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIX/291/09 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/235/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXIX/290/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-10 13:52:21 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:16:18.

Protokół nr XXXIX/2009 z sesji z dnia 06 listopada 2009 roku

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-25 11:56:03 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:16:15.

Zobacz:
 XLI .  XL .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2009-11-25 11:56:03
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:16:15
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl