> XL

XL

Sesja XL z dnia 26 listopada

Uchwała Nr XL/312/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Ostrówek obręb Lipka

Uchwała Nr XL/311/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Ostrówek obręb Lipka Gm. Klembów.

Uchwała Nr XL/310/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Rasztów

Uchwała Nr XL/309/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Rasztów

Uchwała Nr XL/308/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Michałów

Uchwała Nr XL/307/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Michałów

Uchwała Nr XL/306/09 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów.

Uchwała Nr XL/305/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/230/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Klembów dnia 22 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej...

Uchwała Nr XL/304/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok

Uchwała Nr XL/303/09 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klembów oraz zapewnienia im dalszej opieki.

Uchwała Nr XL/302/09 w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XL/301/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-12-03 14:50:29 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:15:54.

Protokół nr XL/2009 z sesji z dnia 26 listopada 2009 roku

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-12-15 15:45:53 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:15:50.

Zobacz:
 XLI .  XL .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2009-12-15 15:45:53
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:15:50
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl