> XLI

XLI

Sesja XLI z dnia 17 grudnia

Uchwała Nr XLI/321/09 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki.

Uchwała Nr XLI/320/09 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki

Uchwała Nr XLI/319/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klembów.

Uchwała Nr XLI/318/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/317/09 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Uchwała Nr XLI/316/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok

Uchwała Nr XLI/315/09 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLI/314/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/307/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Michałów

Uchwała Nr XLI/313/09 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-12-29 13:23:01 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:15:16.

Protokół nr XLI/2009 z sesji z dnia 17 grudnia 2009 roku

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-02-17 17:43:53 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:14:33.

Zobacz:
 XLI .  XL .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2010-02-17 17:43:53
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:14:33
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl