> XLVI

XLVI

SESJA XLVI
z dnia 2 lipca 2010 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-06-25 10:40:06 | Data modyfikacji: 2011-02-17 20:00:07.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLVI/371/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dla Gminnych Instytucji Kultury w Klembowie za pierwsze półrocze Naciśnij aby pobrać
XLVI/370/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego Naciśnij aby pobrać
XLVI/369/2010 w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych w miejscowości Krzywica Naciśnij aby pobrać
XLVI/368/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Klembów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XLVI/367/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Klembów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XLVI/366/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
XLVI/365/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika i ronda w Starym Kraszewie wraz odwodnieniem Naciśnij aby pobrać
XLVI/364/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w miejscowości Dobczyn Naciśnij aby pobrać
XLVI/363/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XLVI/362/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XLVI/361/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-08-18 14:15:53 | Data modyfikacji: 2011-02-17 20:00:02.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLVI Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 02 lipca 2010 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w zakładce "Uchwały Rady Gminy"
Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-08-19 08:29:29 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:40:17.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  XLIX .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2010-08-19 08:29:29
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:40:17
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl