> XLVII

XLVII

SESJA XLVII
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-08-11 13:42:40 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:59:13.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLVII/372/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
XLVII/373/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Naciśnij aby pobrać
XLVII/374/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Naciśnij aby pobrać
XLVII/375/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVII/376/2010 w sprawie ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlanego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XLVII/377/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (obręb RSP Rasztów) Naciśnij aby pobrać
XLVII/378/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/359/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XLVII/379/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczających rok budżetowy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-08-27 14:45:52 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:59:06.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLVII Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 12 sierpnia 2010 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w zakładce "Uchwały Rady Gminy"
Naciśnij aby pobrać
Projekt - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-21 14:20:24 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:39:48.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  XLIX .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2010-10-21 14:20:24
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:39:48
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl