> XLIV

XLIV

SESJA XLIV
z dnia 04 lipca 2006 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLIV/262/06 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 maja 2006 r, Pana Piotra Jędrysiaka dotyczącej przewlekłego i biurokratycznego załatwienia sprawy Naciśnij aby pobrać
XLIV/263/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
XLIV/264/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze Naciśnij aby pobrać
XLIV/265/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze Naciśnij aby pobrać
XLIV/266/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego Naciśnij aby pobrać
XLIV/267/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Klembów gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV/268/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Klembów gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV/269/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Klembów gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV/270/06 w sprawie nadania imienia: "gen. dyw. Franciszka Żymirskiego" Gimnazjum w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XLIV/271/06 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV/272/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/234/2006 Rady Gminy Klembów z dnia 21 marca 2006r. w sprawie określenia zasad sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Klembów, zlokalizowanych w Woli Rasztowskiej przy ul. Osiedlowej nr 1,2,3,4,5,6,7 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-04 12:39:03 | Data modyfikacji: 2011-02-11 17:05:07.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XLIV Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 04 lipca 2006 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-11 21:13:06 | Data modyfikacji: 2011-02-11 17:05:07.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII .  XLI .  XL . 
Data wprowadzenia: 2011-02-11 21:13:06
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl