> XLVI

XLVI

SESJA XLVI
z dnia 26 września 2006 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLVI/283/06 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
XLVI/284/06 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Naciśnij aby pobrać
Załącznik Nr 1 - "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KLEMBÓW NA LATA 2006-2011" Naciśnij aby pobrać
Załącznik Nr 2 - "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KLEMBÓW NA LATA 2006-2011" Naciśnij aby pobrać
XLVI/285/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
XLVI/286/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dobczyn gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVI/287/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Michałów gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVI/288/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Michałów gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVI/289/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Klembów gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVI/290/06 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dobczyn gm. Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:41:14 | Data modyfikacji: 2011-02-11 21:16:26.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XLVI Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 26 września 2006 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
Wyniki Wierceń Badawczych dla kanalizacji sanitarnej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-11 21:19:14 | Data modyfikacji: 2011-02-11 21:16:26.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII .  XLI .  XL . 
Data wprowadzenia: 2011-02-11 21:19:14
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl