> XXXVIII

XXXVIII

SESJA XXXVIII
z dnia 2 grudnia 2005 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXVIII/202/05 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/203/05 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/204/05 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/205/05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/206/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/207/05 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/208/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/209/05 w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/210/05 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/211/05 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Naciśnij aby pobrać
XXXVIII/212/05 w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-08 11:43:18 | Data modyfikacji: 2011-02-10 19:40:11.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XXXVIII Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 02 grudnia 2005 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-11 11:32:31 | Data modyfikacji: 2011-02-10 19:40:11.

Zobacz:
 XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  III Nadzwyczajna .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2011-02-11 11:32:31
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl