> XXXIX

XXXIX

SESJA XXXIX
z dnia 28 grudnia 2005 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXIX/213/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Gminy Klembów z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXIX/214/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/211/05 Rady Gminy Klembów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za ujęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Naciśnij aby pobrać
XXXIX/215/05 w sprawie ustalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2006 rok" Naciśnij aby pobrać
XXXIX/216/05 w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXIX/217/05 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie i nowo tworzonej drogi gminnej w miejscowości Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXIX/218/05 w sprawie zmian planu finansowego GFOŚiGW na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIX/219/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Naciśnij aby pobrać
XXXIX/220/05 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIX/221/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-08 09:59:37 | Data modyfikacji: 2011-04-11 11:07:22.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XXXIX Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 28 grudnia 2005 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-11 11:33:43 | Data modyfikacji: 2011-04-11 11:07:22.

Zobacz:
 XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  III Nadzwyczajna .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX . 
Data wprowadzenia: 2011-02-11 11:33:43
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl