> XII

XII

SESJA XII
z dnia 11 września 2003 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XII/70/03 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VI/45/2003 Rady Gminy w Klembowie z dnia 8 marca 2003 r, w sprawie ustalenia budżetu Gminy na 2003 r. Naciśnij aby pobrać
XII/71/03 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
XII/72/03 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Naciśnij aby pobrać
XII/73/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXVII/120/200 z dnia 26 września 200 r. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów (podwyższenie dodatków funkcyjnych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę) Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:52:44 | Data modyfikacji: 2011-02-09 14:22:52.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XII Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 11 września 2003 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-09 14:24:35 | Data modyfikacji: 2011-02-09 14:25:13.

Zobacz:
 II Nadzwyczajna .  XVI .  XV .  XIV .  XIII .  I Nadzwyvczajna .  XII .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V . 
Data wprowadzenia: 2011-02-09 14:24:35
Data modyfikacji: 2011-02-09 14:25:13
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl