> III

III

SESJA III
z dnia 16 grudnia 2002 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
III/07/02 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości Naciśnij aby pobrać
III/08/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok Naciśnij aby pobrać
III/09/02 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Klembów w 2003 roku Naciśnij aby pobrać
III/10/02 w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego poboru Naciśnij aby pobrać
III/11/02 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
III/12/02 w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
III/13/02 w sprawie ustalenia stałej opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Naciśnij aby pobrać
III/14/02 w sprawie ustalenia "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Klembów na 2003 rok" Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:20:49 | Data modyfikacji: 2011-02-09 17:09:21.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
III Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 16 grudnia 2002 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-17 12:22:54 | Data modyfikacji: 2011-01-17 12:23:31.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2011-01-17 12:22:54
Data modyfikacji: 2011-01-17 12:23:31
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl