> XLIII

XLIII

SESJA XLIII
z dnia 5 lutego 2002 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLIII/217/02 w sprawie ustalenia "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Klembów na 2002 rok" Naciśnij aby pobrać
XLIII/218/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/219/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/220/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/221/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/222/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/223/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/224/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/225/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/226/02 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie grogi Naciśnij aby pobrać
XLIII/227/02 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/207/2001 Rady Gminy w Klembowie z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok Naciśnij aby pobrać
XLIII/228/02 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/208/2001 Rady Gminy w Klembowie z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIII/229/02 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Klembów w 2002 roku Naciśnij aby pobrać
XLIII/230/02 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/2010/2001 Rady Gminy w Klembowie w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego poboru Naciśnij aby pobrać
XLIII/231/02 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Naciśnij aby pobrać
XLIII/232/02 w sprawie zawieszenia egzekucji prowadzonej z majątku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-06 09:16:03 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:45:05.
PROTOKÓŁ

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XLIII Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 05 lutego 2002 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-17 10:59:34 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:00:08.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2011-01-17 10:59:34
Data modyfikacji: 2011-01-17 11:00:08
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl