> XLVIII

XLVIII

SESJA XLVIII
z dnia 30 września 2010 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-09-27 11:21:56 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:58:02.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLVIII/380/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
XLVIII/381/2010 w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVIII/382/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Naciśnij aby pobrać
XLVIII/383/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Klembów z przeznaczeniem pod tereny rekreacji zbiorowej Naciśnij aby pobrać
XLVIII/384/2010 w sprawie zmiany Uchwały XLI/319/09 Rady gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVIII/385/2010 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa we wsi Michałów gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVIII/386/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVIII/387/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-14 12:04:53 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:57:56.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLVIII Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 30 września 2010 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w zakładce "Uchwały Rady Gminy"
Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za I półrocze 2010 r. Naciśnij aby pobrać
Informacja z działalności Bibliotek Publicznych Gminy Klembów za I półrocze 2010 r. Naciśnij aby pobrać
Plan Odnowy Miejscowości Klembów Naciśnij aby po>
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-11-05 14:26:58 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:38:55.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  XLIX .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2010-11-05 14:26:58
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:38:55
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl