> XLIX

XLIX

SESJA XLIX
z dnia 29 października 2010 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-10-26 10:14:40 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:57:13.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLIX/388/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
XLIX/389/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIX/390/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XLIX/391/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XLIX/392/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIX/393/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIX/394/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIX/395/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Naciśnij aby pobrać
XLIX/396/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z radnymi działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Naciśnij aby pobrać
XLIX/397/2010 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów Naciśnij aby pobrać
XLIX/398/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIX/399/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej obręb Pasek Gm. Klembów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XLIX/400/2010 w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
XLIX/401/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminne w miejscowości Wola Rasztowska Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIX/402/2010 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej obręb Lipka Gm. Klembów z przeznaczeniem pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-11-30 14:10:17 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:57:08.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  XLIX .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2010-11-30 14:10:17
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:57:08
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl