> III

III

SESJA III
z dnia 16 grudnia 2010 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-10 13:30:00 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:53:10.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
III/03/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
III/04/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
III/05/2010 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Naciśnij aby pobrać
III/06/2010 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
III/07/2010 w sprawie ustalenia przedmiotu działania i zakresu zadań stałych komisji Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
III/08/2010 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
III/09/2010 w sprawie diet dla sołtysów Naciśnij aby pobrać
III/10/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
III/11/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
III/12/2010 w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Naciśnij aby pobrać
III/13/2010 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku w Ostrówku" Naciśnij aby pobrać
III/14/2010 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Klembów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-31 09:08:11 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:53:04.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
III Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 16 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w zakładce "Uchwały Rady Gminy"
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:52:39 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:35:54.

Zobacz:
 IV .  III .  II .  I nowa kadencja .  XLIX .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:52:39
Data modyfikacji: 2011-02-17 19:35:54
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl