> V

V

SESJA V
z dnia 27 stycznia 2011 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-13 10:25:40 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:50:57.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
V/21/2011 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (RSP Rasztów) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
V/22/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (RSP Rasztów) Naciśnij aby pobrać
V/23/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
V/24/2011 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2011 rok" Naciśnij aby pobrać
V/25/2011 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2011 rok" Naciśnij aby pobrać
V/26/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-02-11 13:56:01 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:50:28.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
V Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 27 stycznia 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-03-04 12:39:07 | Data modyfikacji: 2011-02-17 19:50:28.

Zobacz:
 XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  I Nadzwyczajna .  V . 
Data wprowadzenia: 2011-03-04 12:39:07
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl