> VII

VII

SESJA VII
z dnia 31 marca 2011 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-03-28 10:42:12.
SESJA VII
z dnia 31 marca 2011 roku

UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
VII/36/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
VII/37/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2010 Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2010 Naciśnij aby pobrać
VII/38/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2010 Naciśnij aby pobrać
Sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2010 Naciśnij aby pobrać
VII/39/2011 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pasek Naciśnij aby pobrać
VII/40/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
VII/41/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Klembów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Naciśnij aby pobrać
VII/42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2011 Naciśnij aby pobrać
VII/43/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Naciśnij aby pobrać
VII/44/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na drugi, trzeci i czwarty kwartał 2011 roku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:12:47 | Data modyfikacji: 2011-04-08 11:33:23.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 31 marca 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 31 marca 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-04-14 14:14:31 | Data modyfikacji: 2011-06-14 08:28:56.

Zobacz:
 XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  I Nadzwyczajna .  V . 
Data wprowadzenia: 2011-04-14 14:14:31
Data modyfikacji: 2011-06-14 08:28:56
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl