> VIII

VIII

SESJA VIII
z dnia 19 maja 2011 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-12 09:57:13.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
VIII/45/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
VIII/46/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII/47/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII/48/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII/49/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/366/10 Rady Gminy Klembów z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
VIII/50/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
VIII/51/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską w miejscowości Krzywica Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII/52/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Krzywica Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII/53/2011 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Lipka Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
VIII/54/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Michałów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-26 09:09:41.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
VIII Projekt Protokółu z sesji Rady Gminy odbytej 19 maja 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 19 maja 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:52:19 | Data modyfikacji: 2011-07-19 10:30:08.
OŚWIADCZENIA

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2011 w sprawie znieważenia organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
2/2011 w sprawie zarzutów zawartych w skardze [...] do Wojewody Mazowieckiego Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:58:02 | Data modyfikacji: 2011-07-19 10:30:08.

Zobacz:
 XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  I Nadzwyczajna .  V . 
Data wprowadzenia: 2011-06-07 15:58:02
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl