> XIII

XIII

SESJA XIII
z dnia 27 października 2011 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:47:53.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XIII/89/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
XIII/90/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 Naciśnij aby pobrać
XIII/91/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Naciśnij aby pobrać
XIII/92/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
XIII/93/2011 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Klembów na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Naciśnij aby pobrać
XIII/94/2011 w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:48:20.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XIII Projekt Protokółu z sesji Rady Gminy odbytej 27 października 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 27 października 2011 roku w sali Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty urzędowe do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:49:48.

Zobacz:
 XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  I Nadzwyczajna .  V . 
Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:49:48
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl