> XV

XV

SESJA XV
z dnia 15 grudnia 2011 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-13 10:49:04.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XV/100/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
XV/101/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 Naciśnij aby pobrać
XV/102/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie Naciśnij aby pobrać
XV/103/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Naciśnij aby pobrać
XV/104/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Naciśnij aby pobrać
XV/105/2011 w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Klembów" lub "Zasłużony dla Gminy Klembów" oraz przyjęcie regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawienia tych tytułów. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:33:22.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XV Projekt Protokółu z sesji Rady Gminy odbytej 15 grudnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 15 grudnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty urzędowe do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-28 14:40:02 | Data modyfikacji: 2011-12-30 14:43:24.

Zobacz:
 XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  I Nadzwyczajna .  V . 
Data wprowadzenia: 2011-12-28 14:40:02
Data modyfikacji: 2011-12-30 14:43:24
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl