> XVI

XVI

SESJA XVI
z dnia 29 grudnia 2011 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:04:02.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XVI/106/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok Naciśnij aby pobrać
XVI/107/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 Naciśnij aby pobrać
XVI/108/2011 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 Naciśnij aby pobrać
XVI/109/2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2012 Naciśnij aby pobrać
XVI/110/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 Naciśnij aby pobrać
XVI/111/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Klembów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Naciśnij aby pobrać
XVI/112/2011 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2012 rok" Naciśnij aby pobrać
XVI/113/2011 w sprawie "Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2012 rok" Naciśnij aby pobrać
XVI/114/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014 Naciśnij aby pobrać
XVI/115/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
XVI/116/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: "Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-01-13 13:32:12 | Data modyfikacji: 2012-03-21 12:34:01.
PROTOKÓŁ

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XVI Projekt Protokółu z sesji Rady Gminy odbytej 29 grudnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 29 grudnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty urzędowe do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-01-13 13:42:57 | Data modyfikacji: 2012-01-27 09:09:24.

Zobacz:
 XVI .  XV .  XIV .  XIII .  XII .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  I Nadzwyczajna .  V . 
Data wprowadzenia: 2012-01-13 13:42:57
Data modyfikacji: 2012-01-27 09:09:24
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl