> XXVIII

XXVIII

SESJA XXVIII
z dnia 28 grudnia 2012 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-12-21 13:42:04.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXVIII/188/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie "Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" Naciśnij aby pobrać
XXVIII/189/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok Naciśnij aby pobrać
XXVIII/190/2012 w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2022 Naciśnij aby pobrać
XXVIII/191/2012 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 Naciśnij aby pobrać
XXVIII/192/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII/193/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Naciśnij aby pobrać
XXVIII/194/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXVIII/195/2012 w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
XXVIII/196/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
XXVIII/197/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Naciśnij aby pobrać
XXVIII/198/2012 zmieniająca uchwałę Nr IX/61/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew Naciśnij aby pobrać
XXVIII/199/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Stary Kraszew Naciśnij aby pobrać
XXVIII/200/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w Gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII/201/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVIII/202/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-01-09 12:36:21 | Data modyfikacji: 2013-01-11 08:41:16.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXVIIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 28 grudnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 28 grudnia 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-01-14 13:40:58 | Data modyfikacji: 2014-05-07 08:41:12.

Zobacz:
 XXVIII .  XXVII .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII .  XXII .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII .  XVII . 
Data wprowadzenia: 2013-01-14 13:40:58
Data modyfikacji: 2014-05-07 08:41:12
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl