> XXIX

XXIX

SESJA XXIX
z dnia 24 stycznia 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-01-18 08:38:00.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXIX/203/2013 w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
XXIX/204/2013 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XXIX/205/2013 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembó na 2013 rok" Naciśnij aby pobrać
XXIX/206/2013 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2013 rok" Naciśnij aby pobrać
XXIX/207/2013 w sprawie skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIX/208/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/192/2012 Rady Gminy Klembó z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIX/209/2013 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-01-29 14:41:58.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 24 stycznia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 24 stycznia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:09:54 | Data modyfikacji: 2015-05-19 10:17:29.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:09:54
Data modyfikacji: 2015-05-19 10:17:29
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl