> XXXI

XXXI

SESJA XXXI
z dnia 28 lutego 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-02-21 12:59:31.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXI/212/2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLI/313/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI/213/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI/214/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
1/2013 Opinia w sprawie 3 "skarg" dotyczących procedury planistycznej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-08 14:27:04.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 28 lutego 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 28 lutego 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-18 09:41:15 | Data modyfikacji: 2014-05-07 08:37:58.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-03-18 09:41:15
Data modyfikacji: 2014-05-07 08:37:58
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl