> XXXII

XXXII

SESJA XXXII
z dnia 15 marca 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-08 14:40:50.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXII/215/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXII/216/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Naciśnij aby pobrać
XXXII/217/2013 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Naciśnij aby pobrać
XXXII/218/2013 w sprawie sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności na terenie Gminy Klembów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i tarnsportu nieczystości ciekłych Naciśnij aby pobrać
XXXII/219/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2014 Naciśnij aby pobrać
XXXII/220/2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XXXII/221/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2012 Naciśnij aby pobrać
XXXII/222/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2012 Naciśnij aby pobrać
XXXII/223/2013 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XXXII/224/2013 w sprawie nadania imienia: "Jana III Sobieskiego" Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-25 12:00:08.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 15 marca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 15 marca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-03-29 11:34:48 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:52:00.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-03-29 11:34:48
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:52:00
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl