> XXXIII

XXXIII

SESJA XXXIII
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-04-18 09:28:36.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXIII/231/2013 w sprawie zmian budżecie gminy Klembów na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIII/232/2013 w sprawie zaciągnięcia długo terminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Naciśnij aby pobrać
XXXIII/233/2013 w sprawie uchylenia Uchwały XVI/101/2007 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych Naciśnij aby pobrać
XXXIII/234/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, część wsi Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
XXXIII/235/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXIII/236/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXIII/237/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-05-03 10:31:34.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 25 kwietnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 25 kwietnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-05-03 10:36:49 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:50:53.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-05-03 10:36:49
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:50:53
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl