> XXXVII

XXXVII

SESJA XXXVII
z dnia 25 lipca 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-07-18 16:02:32.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXVII.258.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XXXVII.259.2013 w sprawie przyjęcia zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie dróg publicznych Naciśnij aby pobrać
XXXVII.260.2013 w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl Naciśnij aby pobrać
XXXVII.261.2013 w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Klembów na lata 2012-2027" Naciśnij aby pobrać
XXXVII.262.2013 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Klembów na lata 2013-2017 Naciśnij aby pobrać
XXXVII.263.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/195/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Naciśnij aby pobrać
XXXVII.264.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVII.265.2013 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do Stowarzyszenia pod nazwą: Lokalna Organizacja Turystyczna Cud nad Wisłą - 1920 Naciśnij aby pobrać
XXXVII.266.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVII.267.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXVII.268.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXVII.269.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXVII.270.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXVII.271.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXVII.272.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXXVII.273.2013 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
 

OŚWIADCZENIE

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1.2013 w sprawie zarzutów zawartych w skardze do Wojewody Mazowieckiego Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-02 12:12:50 | Data modyfikacji: 2013-09-02 09:59:46.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXVII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 25 lipca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 25 lipca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-12 10:40:40 | Data modyfikacji: 2014-07-08 06:25:25.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-08-12 10:40:40
Data modyfikacji: 2014-07-08 06:25:25
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl