> XXXVIII

XXXVIII

SESJA XXXVIII
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-08-22 15:56:07.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XXXVIII.274.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.275.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.276.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.277.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.278.2013 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.279.2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.280.2013 w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.281.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.282.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.283.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.284.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.285.2013 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przyjęty pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.286.2013 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przyjęty pod drogę gminną Naciśnij aby pobrać
XXXVIII.287.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Tłuszcz, Jadów oraz Strachówka porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:39:14.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXVIIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 29 sierpnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 29 sierpnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:39:55 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:45:53.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:39:55
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:45:53
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl