> IV Nadzwyczajna

IV Nadzwyczajna

SESJA IV
NADZWYCZAJNA
z dnia 21 października 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia -
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-11-05 10:38:36.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
IV.295.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok, Naciśnij aby pobrać
IV.296.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.247.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
IV.297.2013 w sprawie przyjęcia przez Gminę Klembów zadania Powiatu Wołomińskiego w ramach programu TAKrodzina.pl Naciśnij aby pobrać
IV.298.2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII.271.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
IV.299.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokali w Budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku znajdującym się na działce o nr ewid. 1166, obręb 0008, Lipka Naciśnij aby pobrać
IV.300.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Naciśnij aby pobrać
IV.301.2013 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Naciśnij aby pobrać
IV.302.2013 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-11-05 10:38:52.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
IV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 21 października 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 21 października 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-11-05 10:41:41 | Data modyfikacji: 2015-05-28 07:39:40.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-11-05 10:41:41
Data modyfikacji: 2015-05-28 07:39:40
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl