> XL

XL

SESJA XL
z dnia 21 listopada 2013 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-11-14 15:48:46.
UCHWAŁY

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XL.303.2013 w sprawie "Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok", Naciśnij aby pobrać
XL.304.2013 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
XL.305.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XL.306.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 Naciśnij aby pobrać
XL.307.2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Naciśnij aby pobrać
XL.308.2013 w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Naciśnij aby pobrać
XL.309.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XL.310.2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XL.311.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XL.312.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XL.313.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XL.314.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XL.315.2013 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem pracy na rok 2013 w zakresie określonym w skardze Naciśnij aby pobrać
XL.316.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XL.317.2013 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-12-02 15:58:48.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XL Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 21 listopada 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 21 listopada 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2013-12-02 16:02:29 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:29:06.

Zobacz:
 XLI .  V Nadzwyczajna .  XL .  IV Nadzwyczajna .  XXXIX .  XXXVIII .  XXXVII .  XXXVI .  XXXV .  XXXIV .  XXXIII .  III Nadzwyczajna .  II Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX . 
Data wprowadzenia: 2013-12-02 16:02:29
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:29:06
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl