> XLII

XLII

SESJA XLII
z dnia 23 stycznia 2014 roku

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby po>
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-01-09 15:15:57 | Data modyfikacji: 2014-01-09 15:16:19.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLII.333.2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2014 Naciśnij aby pobrać
XLII.334.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
XLII.335.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XLII.336.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XLII.337.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XLII.338.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
XLII.339.2014 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLII.340.2014 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2014 rok". Naciśnij aby pobrać
XLII.341.2014 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pieńki Naciśnij aby pobrać
XLII.342.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.343.2014 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLII.344.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 1166, obręb 0008, Lipka Naciśnij aby pobrać
XLII.345.2014 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.346.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.347.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.348.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.349.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.350.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.351.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.352.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.353.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.354.2014 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLII.355.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 

 

OŚWIADCZENIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1.2014 w sprawie skargi z dnia 15 grudnia 2013 roku w zakresie wykonywania funkcji kontrolnych przez Radę Gminy Klembów w stosunku do Wójta Gminy Klembów i rozpatrzenia skargi na Wójta Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-02-04 16:06:35 | Data modyfikacji: 2014-01-09 15:16:19.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 23 stycznia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 23 stycznia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:18:23 | Data modyfikacji: 2015-05-28 07:41:05.

Zobacz:
 III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  VII Nadzwyczajna .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  VI Nadzwyczajna .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:18:23
Data modyfikacji: 2015-05-28 07:41:05
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl