> XLIII

XLIII

SESJA XLIII
z dnia 27 lutego 2014 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:27:23.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLIII.356.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLIII.357.2014 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
XLIII.358.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.297.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Klembów zadania Powiatu Wołomińskiego w ramach programu TAKrodzina.pl Naciśnij aby pobrać
XLIII.359.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Naciśnij aby pobrać
XLIII.360.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.338.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
XLIII.361.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
XLIII.362.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
XLIII.363.2014 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIII.364.2014 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLIII.365.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
XLIII.366.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIII.367.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIII.368.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIII.369.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIII.370.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIII.371.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIII.372.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIII.373.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIII.374.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIII.375.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIII.376.2014 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
XLIII.377.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIII.378.2014 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
 

 

OŚWIADCZENIE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2.2014 w sprawie odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2014 roku (poz. 73/2014) Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-12 16:28:56.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 27 lutego 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 27 lutego 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:30:41 | Data modyfikacji: 2014-04-01 23:20:55.

Zobacz:
 III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  VII Nadzwyczajna .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  VI Nadzwyczajna .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:30:41
Data modyfikacji: 2014-04-01 23:20:55
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl