> XLIV

XLIV

SESJA XLIV
z dnia 27 marca 2014 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-21 08:17:49 | Data modyfikacji: 2014-03-21 08:24:04.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLIV.379.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV.380.2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLIV.381.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
XLIV.382.2014 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rasztów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV.383.2014 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sitki, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV.384.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wola Rasztowska w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV.385.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLIV.386.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV.387.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLIV.388.2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:29:59 | Data modyfikacji: 2014-03-21 08:24:04.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLIV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 27 marca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 27 marca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:33:29 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:36:44.

Zobacz:
 III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  VII Nadzwyczajna .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  VI Nadzwyczajna .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:33:29
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:36:44
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl