> XLV

XLV

SESJA XLV
z dnia 22 maja 2014 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-05-15 15:40:50 | Data modyfikacji: 2014-05-15 15:41:13.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLV.392.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLV.393.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.336.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XLV.394.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.260.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl Naciśnij aby pobrać
XLV.395.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLV.396.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 

 

OPINIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2.2014 w sprawie podziału Powiatu Wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, w szczególności w sprawie połączenia gmin Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne i Strachówka w jeden okręg wyborczy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-05-29 15:53:45 | Data modyfikacji: 2014-05-15 15:41:13.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 22 maja 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 22 maja 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-06-05 14:41:31 | Data modyfikacji: 2014-10-29 10:11:19.

Zobacz:
 III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  VII Nadzwyczajna .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  VI Nadzwyczajna .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2014-06-05 14:41:31
Data modyfikacji: 2014-10-29 10:11:19
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl