> XLVI

XLVI

SESJA XLVI
z dnia 26 czerwca 2014 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:38:20 | Data modyfikacji: 2014-06-16 13:40:25.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
XLVI.397.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2013 Naciśnij aby pobrać
XLVI.398.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2013 Naciśnij aby pobrać
XLVI.399.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XLVI.400.2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok Naciśnij aby pobrać
XLVI.401.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
XLVI.402.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
XLVI.403.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLVI.404.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLVI.405.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLVI.406.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XLVI.407.2014 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XLVI.408.2014 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-07-09 15:36:06 | Data modyfikacji: 2014-06-16 13:40:25.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XLVI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 26 czerwca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 26 czerwca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-07-11 14:22:01 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:32:40.

Zobacz:
 III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  VII Nadzwyczajna .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  VI Nadzwyczajna .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2014-07-11 14:22:01
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:32:40
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl