> L

L

SESJA L
z dnia 20 listopada 2014 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-11-13 14:28:11.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
L.444.2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Naciśnij aby pobrać
L.445.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
L.446.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Naciśnij aby pobrać
L.447.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
L.448.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
L.449.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Klembów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:52:23.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
L Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 20 listopada 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące Uchwałami do wglądu w tabelce powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-12-08 08:42:03 | Data modyfikacji: 2015-05-18 16:42:46.

Zobacz:
 III .  II .  I nowa kadencja .  L .  XLIX .  VII Nadzwyczajna .  XLVIII .  XLVII .  XLVI .  XLV .  VI Nadzwyczajna .  XLIV .  XLIII .  XLII . 
Data wprowadzenia: 2014-12-08 08:42:03
Data modyfikacji: 2015-05-18 16:42:46
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl