> IV

IV

SESJA IV
z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby po>
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-01-15 15:41:22.
UCHWAŁY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
IV.16.2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015 Naciśnij aby po>
IV.17.2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Naciśnij aby po>
IV.18.2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby po>
IV.19.2015 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2015 rok" Naciśnij aby po>
IV.20.2015 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2015 rok" Naciśnij aby po>
IV.21.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Naciśnij aby po>
IV.22.2015 w sprawie Systemu Informacji Wizualnej na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby po>
IV.23.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.423.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby po>
IV.24.2015 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2015 rok Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:11:51 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:26:21.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
IV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy odbytej 29 stycznia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
Protokół z sesji Rady Gminy odbytej 29 stycznia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Naciśnij aby po>
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
Uchwała nr Wa.461.2014 Składu Orzeczającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2014 roku Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:15:09 | Data modyfikacji: 2015-05-12 14:30:08.

Zobacz:
 XIV .  XIII .  XII .  I Nadzwyczajna .  XI .  X .  IX .  VIII .  VII .  VI .  V .  IV . 
Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:15:09
Data modyfikacji: 2015-05-12 14:30:08
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl